LV RU EN

"Gudrība dvēselei - tas pats, kas veselība miesai."

  /Fransuā de Larošfuko/

Seminārus un konferences rīko, lai pulcinātu cilvēkus kāda vienota mērķa dēļ. Tas var būt gan apmācības, gan profesionāļu pieredzes apmaiņa.
Šos pasākumus rīkojot un koordinējot mūsu galvenais uzdevums ir, lai vienojošais mērķis ir sasniegts un pasūtītāji, kā arī dalībnieki ir ieguvuši vēlēto. Tāpēc mēs sīki izplānojam katru detaļu, sākot no
•vietas izvēles,
•spīkeriem,
•dažāda veida uzskatāmiem materiāliem,
•tulkiem,
•audio un vizuālo aprīkojumu,
•dalībnieku izmitināšanu viesnīcās,
•transportu,
•ēdināšanu,
•drošību.
 
Sagatavojam reģistrēšanu, dienas programmu, reklāmas materiālus, atspoguļošanu presē.
Organizējam dalībnieku izklaidi un nodarbes ārpus oficiālā pasākuma laika.